Selecteer een pagina

Bureauredactieprojecten

Bureauredactie

Vele manuscripten begeleidde ik van A-Z, vooral in de vakgebieden (Nederlands) recht, religie, geschiedenis en taalkunde. Ik zorg dat het manuscript zetklaar is, controleer de proeven en de afbeeldingen en ben de contactpersoon voor de auteur, opmaker en omslagontwerper.
Voor Koninklijke Brill begeleid ik de serie Distinguished Lectures in Cognitive Linguistics, waarin voor alle boeken naast het gedrukte boek audiobestanden online beschikbaar zijn.

Kan ik ook voor jou een boek maken?